งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่าง จุ๊ และ นา ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549 งานเริ่มเวลา 18:30 น.
ที่โรงแรมมิลเลเนี่ยม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 เป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีน
บรรยากาศของ ห้อง Grand Ballroom

แผนที่ของโรงแรม มิลเลเนียม ฮิลตัน

Millenium Hilton Map

สำหรับท่านที่ไปด้วย BTS สามารถลงที่สถานีสะพานตากสิน แล้วนั่งเรือข้ามฟากมาได้ครับ